Vinteranvendelse

Både planloven og sommerhusloven indeholder bestemmelser om feriehuse og udlejning af samme. Eksempelvis er der forbud mod helårsbeboelse.

Vinteranvendelse af feriehuset
Med vedtagelsen af den nye planlov, der er gældende fra 15. juni 2017, gælder følgende for udlejning af danske feriehuse i vinterperioden:

Vinterperioden er på 18 uger fra 1. november til 1. marts, hvoraf sommerhuse må udlejes i halvdelen af perioden - altså 9 uger uden pause. Dog må samme bruger - lejer eller ejer - højst benytte huset 4 uger i træk. Sommer perioden er udvidet fra 26 uger til 34 uger, så der nu er tilladelse til 43 ugers udlejning og eget brug. 

Klik her for at hente notat fra Feriehususlejernes Brancheforening om vinteranvendelse af feriehuse.


Erhvervsmææsig udlejning
I visse tilfælde er der krav om tilladelse til erhvervelse og udlejning af ferieboliger.

I sommerhusloven er der regler om, at selskaber og andre juridiske personer skal have tilladelse til erhvervelse af fast ejendom til ferieformål. Der er også krav om, at erhvervsmæssig eller længerevarende udlejning af ferieboliger kræver tilladelse.

Det er Erhvervsstyrelsen, der administrerer sommerhusloven.

 

 

loading...